Informació general

L’accés a la web www.ecomou.cat i a la informació que conté comporta l’acceptació de les condicions previstes en el present avís legal. Per això li recomanem que llegeixi atentament el seu contingut si vostè desitja accedir i fer ús de la informació i dels serveis que si escau es puguin oferir.

Informació del Titular legal del web

ECOMOU
Camprodon 9 baixos, 08402 Granollers
rcalvet@ecomou.cat
+34 607 23 90 44

Condicions d’ús

Mitjançant el web www.ecomou.cat es facilita l’accés al portal propietat de ECOMOU per oferir als usuaris l’accés general a la informació, productes i serveis que la citada entitat ofereix. El fet de connectar-se a aquesta pàgina web atribueix al navegant la condició d’Usuari del Lloc, la qual cosa implica l’acceptació del present Avís Legal.

L’usuari es compromet a no utilitzar qualsevol dels continguts que ECOMOU posi a la seva disposició per desenvolupar activitats contràries a les lleis, a la moral o a l’ordre públic i, en general, a fer un ús conforme a les presents condicions; i respondrà, davant de ECOMOU i / o davant de tercers, de qualsevol dany i perjudici que es pugui causar com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació. Qui utilitza aquest lloc web, ho fa perla seva pròpia responsabilitat.

ECOMOU es reserva el dret a interrompre l’accés al seu Lloc web, a serveis i continguts, de manera temporal o definitiva, quan així ho estimi convenient i sense avís previ, ja sigui per motius tècnics, de seguretat, de control, de manteniment, per talls del subministrament elèctric o per qualsevol altra causa.

ECOMOU es reserva el dret a alterar, en qualsevol moment i sense avís previ, la configuració, la presentació o el disseny del seu web, així com d’alguns o tots els continguts, i modificar les condicions d’ús exposades en aquest Avís Legal.

Política de Privacitat i Protecció de Dades

Totes les dades de caràcter personal que siguin facilitats per l’Usuari a través del formulari de contacte seran tractades amb total confidencialitat d’acord amb el Reglament Europeu de Protecció de Dades (Reglament UE 2016/679, de 27 d’abril). De manera expressa, l’Usuari queda informat que les seves dades no seran incorporades a cap tipus de fitxer d’emmagatzematge, que l’únic objectiu del formulari és facilitar a l’Usuari la comunicació amb ECOMOU i que una vegada establerta aquesta comunicació, ECOMOU no les guardarà, ni les cedirà a tercers, ni les utilitzarà per fer publicitat dels seus serveis.

Mitjançant l’enviament d’un missatge de correu electrònic per part de l’Usuari, el remitent presta el seu consentiment al fet que ECOMOU pugui establir contacte com a resposta.

ECOMOU adoptarà les mesures necessàries per evitar l’alteració, el tractament, la pèrdua o l’accés no autoritzat a aquestes dades de caràcter personal.

Propietat Intel·lectual i Industrial

Els drets de la propietat intel·lectual de tots els continguts i disseny gràfic d’aquesta pàgina web són titularitat d’ECOMOU. La reproducció, la còpia, l’ús, la distribució, la comercialització, la comunicació pública -a excepció per al seu ús personal i privat- sense autorització, constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual d’ECOMOU, sancionable per la legislació vigent. Igualment, tots els noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe continguts al lloc web estan protegits per Llei. Tammateix, l’Usuari reconeix que la informació a la qual pot accedir a través de la pàgina web, pot estar protegida per drets de propietat industrial, intel·lectual o d’una altra índole. ECOMOU no serà responsable, en cap cas i en cap concepte, de les infraccions d’aquests drets que puguin ser comeses per l’Usuari.

Responsabilitat

ECOMOU no es responsabilitza de la mala utilització que, per part dels Usuaris d’Internet, facin dels continguts de la pàgina web, sent l’Usuari l’únic responsable de les infraccions en què pugui incórrer. De la mateixa manera, ECOMOU rebutja la responsabilitat sobre qualsevol informació no continguda en aquestes pàgines web i, per tant, no elaborada per ECOMOU o no publicada amb el seu nom.

ECOMOU no serà responsable en cas que existeixin interrupcions del servei, demores, errades, mal funcionament i, en general altres inconvenients que tinguin el seu origen en causes que escapen del control d’ECOMOU, i/o deguda a una actuació dolosa o culposa de l’Usuari i/o tingui per origen causes de força major. Sense perjudici de l’establert en l’article 1105 del Codi Civil, s’entendran per causes de força major, a més, i a l’efecte de les presents condicions generals, tots aquells esdeveniments esdevinguts fora del control de ECOMOU, com són: fallida de tercers, operadors o companyies de serveis, actes de Govern, manca d’accés a xarxes de tercers, actes o omissions de les autoritats públiques, aquells altres produïts com a conseqüència de fenòmens naturals, apagades, etc. i l’atac d’Hackers, o tercers especialitzats, a la seguretat o integritat del sistema informàtic, sempre que ECOMOU hagi adoptat totes les mesures de seguretat existents d’acord amb l’estat de la tècnica. En qualsevol cas, sigui quina sigui la seva causa, ECOMOU no assumirà cap responsabilitat ja sigui per danys directes o indirectes, dany emergent i/o per lucre cessant. ECOMOU tindrà dret, sense que existeixi indemnització alguna a l’Usuari per aquests conceptes, a suspendre temporalment els serveis i continguts del lloc web per efectuar operacions de manteniment, millora o reparació.

ECOMOU no serà responsable de possibles danys i perjudicis que es puguin derivar als equips dels Usuaris per possibles virus informàtics contrets per l’Usuari a causa de la seva navegació en el lloc web, o per qualsevol altres danys derivats d’aquesta navegació.

ECOMOU no es fa responsable de la veracitat, manca d’utilitat o adequació per a un ús específic del present lloc web ni dels continguts; de la pèrdua de dades o serveis com a conseqüència de qualsevol interrupció del servei; de l’exactitud, la qualitat o la naturalesa de la informació obtinguda a través dels seus continguts.