Necessitat d’avaluar la mobilitat dels nous desenvolupaments urbans i de les noves implantacions d’activitats singulars, així com el seu impacte en les xarxes de transport i proposar mesures correctores

Els estudis d’avaluació de la mobilitat generada parteixen de la Llei 9/2003 de la Mobilitat, en la qual es recullen les figures del planejament urbanístic i les implantacions singulars que han de contenir un estudi de mobilitat. Dit estudi ha d’avaluar l’increment potencial de desplaçaments produïts, la capacitat d’absorció de les xarxes de transport i realitzar propostes correctores.

Els continguts d’aquest estudi, així com la seva tramitació, es concreten en el Decret 344/2006 de Regulació dels Estudis d’Avaluació de la Mobilitat Generada.

Tens un projecte o necessites assessorament?

Som experts en en el sector de la mobilitat i la planificació territorial. Escriu-nos i ens posarem en contacte per assessorar-te en el teu projecte.